Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem ewalukawska.com.
Sklep internetowy prowadzony jest przez Ewę Łukawską z siedzibą w ul.Szwoleżerów 17 25-152 Kielce.
Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Ewa Łukawska, umożliwiający Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
c) Produkt – towar oferowany przez sklep internetowy.
Sklep internetowy działa na podstawie polskiego prawa.
§2 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

Do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po założeniu Konta Klienta lub dokonaniu zamówienia bez rejestracji.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
§3 Zasady dokonywania zakupów

Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowej, przez telefon lub e-mail.
Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz adresu dostawy.
Przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się z opisem produktu oraz jego ceną.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy produkt nie jest dostępny, jego cena uległa zmianie lub wystąpiły inne okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia.
Ceny produktów podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych i zawierają podatek VAT.
Koszty dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że w ofercie sklepu internetowego zostało inaczej określone.
Wszystkie produkty sprzedawane przez sklep internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
§4 Płatności

Sklep internetowy umożliwia doknienie płatności za zamówione produkty na kilka sposobów, w tym za pośrednictwem:
a) Przelewu bankowego na wskazane konto bankowe,
b) Płatności elektronicznej, np. przez system PayU,
c) Płatności przy odbiorze.

  1. Zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu internetowego.
  2. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, sklep internetowy ma prawo anulować zamówienie.

§5 Dostawa

Produkty zamówione przez Klienta zostaną dostarczone przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
Koszt dostawy jest określony w cenniku dostaw, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych, chyba że w opisie produktu podano inny czas realizacji.
W przypadku uszkodzenia lub utraty przesyłki w trakcie transportu, sklep internetowy dokona zwrotu kosztów lub wysyłki nowej przesyłki.
§6 Reklamacje i zwroty

Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Zwrot towaru powinien odbyć się na koszt Klienta, a towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym.
Sklep internetowy zobowiązuje się do przyjęcia reklamacji w przypadku, gdy produkt jest uszkodzony lub niezgodny z opisem.
Reklamację należy zgłosić na piśmie, wraz z opisem wady lub niezgodności produktu oraz dowodem zakupu.
Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
§7 Ochrona danych osobowych

Sklep internetowy gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych po uzyskaniu zgody Klienta.
§8 Postanowienia dotyczące cookies

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb Klienta.
Pliki cookies wykorzystywane są również w celach statystycznych oraz marketingowych.
Klient może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, jednakże może to wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie strony sklepu.
§10 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sklepu internetowego lub realizacji zamówień, Klient może skontaktować się z obsługą sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub drogą elektroniczną.
Sklep internetowy zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie Klienta w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
§10 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu na stronie internetowej sklepu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.

Shopping Cart